Voor alle soorten dirigenten

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor conservatoriumstudenten en voor muzikaal handige amateurs die een begin willen maken met dirigeren. Maar voor musici die al een ruime ervaring hebben in het werken met koren kan het boek eveneens interessant zijn, omdat er ook gevorderde technieken in worden besproken.
        We richten ons in dit boek op het dirigeren van koren. De muziekvoorbeelden zijn allemaal geschreven voor zang. We bespreken regelmatig welke invloed je bewegingen op zangers hebben. Dat wil echter niet zeggen dat dit boek alleen geschikt is voor koordirigenten. Een musicus die leidinggeeft aan instrumentale ensembles kan er ook veel waardevolle informatie in vinden. Voor het dirigeren van instrumentalisten gelden grotendeels dezelfde principes als voor het dirigeren van zangers.

Notenvoorbeelden

Dit boek staat vol met muziekvoorbeelden die gebaseerd zijn op bekende Engelstalige volksliedjes. Omdat deze melodieën voor veel muzikanten al enigszins bekend zijn, zal het leren ervan niet veel moeite kosten. Achter in het boek staan de volksliedjes in hun geheel. Er is geprobeerd de meest gangbare versies van de melodieën te noteren. Maar omdat het veelal gaat over overgeleverde muziek, kan het zijn dat de noten er iets anders staan dan je gewend bent.
        De volksliedjes zijn zo gekozen dat aan de hand daarvan de diverse onderwerpen van de slagtechniek aan bod komen. De melodieën staan in verschillende maatsoorten, ze hebben uiteenlopende tempi en er komen verschillende type inzetten in voor.
        In een aantal hoofdstukken in deel II en III bespreken we specifieke muzikale elementen die niet in de volksliedjes voorkomen, zoals onregelmatige maatsoorten en fermates. Voor die hoofdstukken is de vrijheid genomen om de melodieën te herschrijven. In het hoofdstuk over onregelmatige maatsoorten bijvoorbeeld staat een versie van Amazing grace in een vijfkwartsmaat. En voor het hoofdstuk over maatwisselingen is een versie van Come over the hills met een maatwisseling gecreëerd. De resulterende noten zijn niet altijd even logisch of fraai, maar het gaat op die momenten om de educatieve waarde ervan.

Voorbeeldpagina’s

Hieronder staan van de eerste hoofdstukken van het boek een aantal pagina’s als voorbeeld.
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4